Zona centrală a Municipiului Reşiţa modernizată cu fonduri Regio-POR 2014-2020

Ieri, 17 decembrie 2018, la sediul Primăriei Municipiului Reşiţa, Primăria Municipiului Reşiţa şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) au semnat contractul de finanţare pentru proiectul:

Proiect complex de revitalizare a zonei centrale a Municipiului Reşiţa

Semnatarii acestui contract au fost domnul Ioan POPA, Primarul Municipiului Reşiţa, şi domnul Sorin MAXIM, Directorul General al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest-Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 în Regiunea Vest.

Proiectul va fi finanţat în cadrul Regio-Programul Operaţional Regional (Regio-POR) 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane Prioritatea de investiţii 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă – apel dedicat proiectelor nefinalizate. În cadrul apelurilor de proiecte nefinalizate se finanţează proiecte cu lucrări demarate, cu contracte de execuţie încheiate.

Proiectul semnat de către Primăria Municipiului Reşiţa “Proiect complex de revitalizare a zonei centrale a Municipiului Reşiţa” va fi implementat pe parcursul a 12 luni. Implementarea proiectul se realizează în mai multe zone ale Municipiului Reşiţa.

Astfel, proiectul este structurat pe trei componente:

Componenta 1 – Modernizarea pietonală în zona dalei urbane centrale a Reşiţei – Legătura pietonală între spaţiile viitorului traseu al tramvaiului (Centrul Civic).

În cadrul acestei componente se va moderniza pavajului din zona pietonală a Centrului Civic, se vor realiza zone specifice pentru vârstnici şi copii, se vor amplasa rastele de parcare pentru biciclete şi va reface instalaţia de iluminat public.

Componenta 2 – Amenajare piste de biciclete şi alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de circulaţie – B-dul Revoluţia din Decembrie şi B-dul A.I. Cuza pentru acces la staţiile de transport în comun.

Rezultatele aşteptate în cadrul acestei componente sunt: realizarea de benzi dedicate bicicletelor şi amenajarea de alei pietonale pe străzile de legătură dintre cele două artere majore de circulaţie, amplasarea de semafoare şi indicatoare rutiere aferente deplasărilor cu bicicleta, precum şi rastele de parcare pentru biciclete în punctele de interes. De asemenea, prin proiect se propune transformarea străzii Bielefeld în spaţiu pietonal crearea şi amenajarea de piaţete de cartier şi zone de întâlnire şi repaos.

Componenta 3 – Modernizare trotuar B-dul Revoluţia din Decembrie (Pod 7 Noiembrie – Staţie MOL)

Lucrările aferente acestei componente sunt deja în curs de execuţie şi vizează refacerea integrală a trotuarului, amenajat cu pistă pentru biciclişti, precum şi refacerea zonei verzi.

În urma implementării acestui proiect se vor realiza 2,9 km piste pentru biciclete, 3.8 km trasee / zone pietonale modernizate, vor fi plantaţi 205 arbori. La nivelul primului an de după finalizarea proiectului (2020) se aşteaptă creşterea numărului de deplasări cu bicicletele cu 15,8%, creşterea numărului de pietoni cu 11,8%, şi reducerea traficului de autoturisme individuale cu 6,7%.

Valoarea finanţării nerambursabile a proiectului este de 48.335.529,58 lei, iar valoarea totală a acestuia este de 52.550.538,74 lei.

La nivelul Regiunii Vest, în cadrul Regio – POR 2014-2020, au fost contractate până în prezent 361 proiecte, în valoare totală de 421,34 milioane euro şi 337,21 milioane euro valoarea finanţării nerambursabile.