Viitorul Ecosistemelor IT pentru Orașe şi Comunități Eco-Eficiente

Acest articol a aparut in Ghidul Solutiilor Smart City 2018, Nr.1, 30 noiembrie.

Autori : Stelian Brad-Presedinte Cluj IT, Paulina Mitrea-Leader Grup Brained City/ClujIT, Daniel Homorodean – Vicepresedinte Cluj IT


Aşa cum paradigma anilor ’90 a fost exprimată prin sintagma “eşti pe INTERNET, deci exişti”, cea a zilelor noastre şi a viitorului imediat transcrie o realitate a cărei complexitate este pe măsura evoluțiilor tehnologice fulminante ale momentului, prin expresia “ori eşti oraş sau comunitate inteligentă, ori pur şi simplu nu exişti”.

Poate că sună abrupt pentru unii, dar paradigma vine din constatarea a ceea ce chiar se întamplă la ora actuală pe întreg mapamondul: oraşe si comunităti umane de orice dimensiune, sub impactul provocărilor multiple şi de cele mai multe ori extrem de complexe ale momentului, focalizează cu fermitate evolția către statutul de oraşe/comunități eco-eficiente, punând tehnologia în slujba oamenilor – de fapt a valorilor umane în general.

Si iata despre ce este vorba, în mod foarte concret: conceptul central sau viziunea privind oraşele/ comunitățile inteligente referă de fapt conceptul inovativ de comunitate de tip urban  ecologică şi complet informatizată – consacrată sub paradigma de networked ecological city”, conform acestei viziuni mediul urban devenind un mediu în care componentele şi nivelurile specifice de activitate şi vietuire sunt armonizate prin intermediul unei informatizări integrative si exhaustive, iar aceast sistem informatic urban joacă rolul  de „creier” („brain”) ce utilizează date colectate prin intermediul unor rețele de senzori („smart sensor networks”), dar şi prin intermediul operatorilor umani, din toate contextele specifice ale comunității (de business, culturale, educaționale, sociale, medicale etc).

Scopul este acela de a gestiona şi armoniza într-un mod inteligent resursele şi componentele comunității de la toate nivelurile/straturile acesteia. Prin prisma acestei abordari, realizarea conceptului conduce la integrarea „sanctuarului” uman cu cel natural în contextul oraşului/comunității inteligente, care constituie, atât prin prisma Uniunii Europene cât şi la nivel mondial, o aspirație socială reală şi un obiectiv real vizând  orizontul concret – şi foarte apropiat deja- al anilor 2020.

In această “cursă” pe care o putem denu­­mi la propriu o “cursă pentru supra­viețuirea în lumea actuală şi viitoare”, stratificările sunt inerente, fiind menite a marca de fapt cele  patru etape care duc la paradigmele situate la vârful piramidei evolutive a contextelor noastre umane de azi şi de mâine, anume: (1) Oraşe/comu­nități digitalizate – digital cities/com­munities; (2) Oraşe/comunități “smart” – smart cities/communities; (3) Oraşe/ comunități inteligente – intelligent cities/ communities; (4) Brained cities – care reprezintă de fapt nivelurile de vârf ale evoluției.

 Cei 12 piloni ai oraşelor/comunităților inteligente

Arhitectura ecosistemelor IT pentru oraşe/comunități inteligente, se sprijină pe 12 piloni, reprezentând cele 12 niveluri de activitate şi viețuire ale comunității respective:

1.eAdministrație – platformă de “knowledge ma­na­ge­ment” pentru acces la servicii publice exhaustive

2.Traficul urban modern -incluzând asistarea condu­ce­rii vehiculelor, controlul informatizat al traficului în aglomerările urbane, cât şi monitorizarea/admini­stra­rea inteligantă a spațiilor de parcare

3.eHealth – interconectarea clinicilor/unităților spita­li­ceşti şi a echipamentelor medicale eterogene pentru achiziția, partajarea şi stocarea datelor medicale, într-un mod eficient şi securizat

  1. Informatizarea infrastructurii de utilități (de la ni­ve­lul „under-ground” pâna la nivelul rețelelor aeriene)
  2. Informatizarea rețelei educaționale şi culturale bazat pe aplicarea de tehnici/soluții inovative de patrimo­nializare – metoda geocritică de analiză şi studierea spaţiului cultural dintr-o perspectivă interdisciplinară
  3. Informatizarea rețelei economice şi de business
  4. 7. Informatizarea nivelului de habitat axat pe conceptul de ”next generation housing”
  5. eTurism – turism inteligent
  6. Mediu inteligent şi curat
  7. Securitate publica –public safety
  8. Managementul eficient al energiei
  9. Securitate cibernetică.

 Scalarea Viziunii – sau Strategia ca premiză a dezvoltării coordonate şi coerente

Pentru a avea o abordare şi o dezvoltare prietenoasă, pas cu pas,  şi în acelaşi timp coerentă şi consistentă în direcția „smart”, comunitatea trebuie mai întâi sa-şi elaboreze o strategie, pornind de la situația prezentă/ existentă. Strategia debutează cu auditarea tuturor nivelurilor şi a proceselor de pe fiecare nivel al ecosistemului comunității respective, în vederea identificării caracteristicilor şi dimensiunilor specifice, a proiectelor prioritare cât şi a gradului existent de informatizare de la care urmează să inceapă evoluția spre statutul de oraş/comunitate „smart”. Obiectivul „gold” al oricărei strategii, vizează asigurarea integrării tuturor componentelor oraşului/comunității într-un context armonios şi eficient, aceasta fiind de fapt condiția primordială pentru realizarea interoperabilității datelor de pe toate cele 12 niveluri de activitate/viețuire, cât şi a intercomunicării între niveluri.

Câştigul major constă în generarea unui context de viață şi activitate de înalta calitate pentru toți cetățenii, situat pe nivelul cel mai înalt de eco-eficiență şi confort, în egală măsură.