Uniunea Europeană se declară ferm în favoarea unui spațiu cibernetic deschis, stabil și sigur, în care drepturile omului și statul de drept să fie respectate

Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia se declară ferm în favoarea unui spațiu cibernetic deschis, stabil și sigur, în care drepturile omului, libertățile fundamentale și statul de drept să fie respectate. Ciberspațiul oferă importante posibilități pentru dezvoltarea socială, politică și economică.

Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia sunt îngrijorate de înmulțirea, în ciberspațiu, a comportamentelor rău-intenționate prin care se urmărește subminarea integrității, a securității și a competitivității economice a UE, precum și de cazurile tot mai numeroase de furt de drepturi de proprietate intelectuală facilitat prin mijloace informatice. Utilizarea abuzivă a tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) ar putea avea efecte destabilizatoare și în cascadă, însoțite de riscuri sporite de conflict.

De aceea, Uniunea Europeană adresează tuturor celor implicati rugămintea insistentă de a nu mai întreprinde activități rău-intenționate de acest gen și îndeamnă toți partenerii să consolideze cooperarea internațională pentru promovarea securității și stabilității în spațiul cibernetic. Ele sunt hotărâte să continue acțiunile de neutralizare a activităților rău-intenționate și țin să intensifice cooperarea cu partenerii internaționali în acest sens.

Uniunea Europeană monitorizează și abordează în permanență provocările lansate din spațiul cibernetic atât la nivel intern, cât și la adresa politicii lor externe și de securitate. Eforturile lor merg în direcția consolidării rezilienței cibernetice, a sensibilizării unui număr mai mare de societăți comerciale și de cetățeni și a recurgerii la măsuri diplomatice de reacție.

Pentru ca spațiul cibernetic să rămână deschis, stabil și sigur, comunitatea internațională trebuie să își sporească eforturile de zădărnicire a activităților rău-intenționate din ciberspațiu și să își ghideze modul în care ea însăși utilizează TIC. În această privință, ar trebui ca statele să nu permită cu bună știință ca teritoriul lor să fie folosit pentru desfășurarea de activități rău-intenționate cu ajutorul TIC, după cum se menționează în raportul din 2015 al UNGGE.

Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia sunt ferme în ceea ce privește respectarea consensului existent în acest context, a angajamentului de a purta noi discuții în cadrul Organizației Națiunilor Unite și a angajamentelor de protejare a proprietății intelectuale de furturile facilitate prin mijloace informatice, angajamente asumate în cadrul unor foruri multilaterale, cum ar fi G20, sau al apelului de la Paris la încredere și securitate în ciberspațiu, care se bucură de sprijinul tuturor statelor membre.