Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE): UE va continua finantarea proiectelor-cheie in domeniile transporturilor, economiei digitale si energiei si dupa anul 2020

UE dorește să se asigure că programul său emblematic, Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE), va continua să finanțeze proiecte-cheie în domeniile transporturilor, economiei digitale și energiei și după anul 2020.  Comitetul Reprezentanților Permanenți al Consiliului a confirmat interpretarea comună la care au ajuns președinția română și Parlamentul European cu privire la propunerea de lansare a celei de a doua ediții a programului, care să acopere perioada 2021-2027.

Interpretarea comună acoperă toate dispozițiile regulamentului, cu excepția aspectelor financiare și a celor orizontale, care sunt discutate ca parte a negocierilor privind următorul cadru financiar multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027.

În domeniul transporturilor, MIE va promova rețele interoperabile și multimodale în scopul dezvoltării și al modernizării infrastructurii feroviare, rutiere, maritime și a căilor navigabile interioare, precum și în scopul mobilității în condiții de siguranță și securitate. Se va acorda prioritate continuării dezvoltării rețelelor transeuropene de transport (TEN-T), punându-se accentul pe proiectele transfrontaliere cu valoare adăugată pentru UE. De asemenea, MIE 2.0 va asigura faptul că, atunci când infrastructura va fi adaptată în vederea îmbunătățirii mobilității militare în interiorul Uniunii, ea va putea avea o dublă utilizare, satisfăcând atât nevoile civile, cât și pe cele militare.

În sectorul energiei, programul urmărește să contribuie la integrarea în continuare a pieței europene a energiei, îmbunătățind interoperabilitatea transfrontalieră și intersectorială a rețelelor energetice, facilitând decarbonizarea și asigurând securitatea aprovizionării. De asemenea, va fi disponibilă finanțare pentru proiecte transfrontaliere în domeniul energiei din surse regenerabile. La definirea criteriilor de atribuire a contractelor va fi luată în considerare coerența cu planurile UE și planurile naționale din domeniile energiei și climei, inclusiv cu principiul „eficiența energetică pe primul loc”. Până în 2020, Comisia va evalua coerența Regulamentului privind rețelele transeuropene de energie (TEN-E) cu obiectivele UE în materie de climă și energie.

În domeniul conectivității digitale, sfera de aplicare a programului este extinsă pentru a reflecta faptul că transformarea digitală a economiei și a societății în ansamblu depinde de accesul universal la rețele de mare și foarte mare capacitate fiabile și accesibile ca preț. Conectivitatea digitală este, de asemenea, considerată a fi un factor decisiv în reducerea discrepanțelor economice, sociale și teritoriale. Pentru a fi eligibil să primească sprijin din partea MIE, un proiect va trebui să contribuie la piața unică digitală și la obiectivele de conectivitate ale UE. Se va acorda prioritate proiectelor care asigură o arie mai mare de acoperire pentru gospodării.

Programul accentuează sinergiile dintre sectoarele transporturilor, energiei și economiei digitale pentru a îmbunătăți eficacitatea acțiunilor UE și a optimiza costurile de punere în aplicare. Pentru a realiza acest lucru, programul prevede adoptarea de programe de lucru intersectoriale care ar permite intervenția în domenii precum mobilitatea conectată și automatizată sau combustibilii alternativi.

De asemenea, propunerea urmărește să integreze acțiunile de combatere a schimbărilor climatice, ținând seama de angajamentele UE pe termen lung privind decarbonizarea, cum ar fi Acordul de la Paris.

Următoarele etape

Consiliul se așteaptă ca negocierile cu următorul Parlament European să înceapă cât mai curând posibil, cu scopul de a fi finalizate pe baza progreselor realizate, astfel cum sunt reflectate în interpretarea comună. De asemenea, în cadrul negocierilor va trebui luat în considerare acordul general privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027.