În trimestrul III 2018, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă a fost de 66,2%, în creștere faţă de trimestrul anterior

  • În trimestrul III 2018, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 71,3%, depășind cu 1,3 puncte procentuale ţinta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020.
  • În al treilea trimestru al anului 2018, populaţia activă a României era de 9214 mii persoane, din care, 8857 mii persoane erau ocupate şi 357 mii persoane erau şomeri.

 Categorii de populaţie în trimestrul III 2018

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost, în trimestrul III al anului 2018, de 66,2%, în creștere faţă de trimestrul anterior cu 0,7 puncte procentuale. Gradul de ocupare a fost  mai mare la bărbaţi (74,9% faţă de 57,3% la femei) şi la persoanele din mediul urban (66,6% faţă de 65,7% în mediul rural).

Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 26,0%, după cum se arată într-un comunicat de presă al INS.

Rata şomajului în trimestrul III 2018 a fost de 3,9%, în scădere cu 0,2 puncte procentuale față de cea înregistrată în trimestrul anterior.

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 1,0 punct procentual (4,3% la bărbaţi faţă de 3,3% la femei), iar pe medii rezidenţiale, de 1,2 puncte procentuale (4,5% în mediul rural, faţă de 3,3% în mediul urban).

Pe grupe de vârstǎ, rata  şomajului  a  atins  nivelul  cel  mai  ridicat  (16,4%)  în  rândul  tinerilor (15-24 ani).

Sursa: comunicat de presa INS.