Transformarea digitală pornește de la reglementări

Noile cercetări promovate de Ricoh Europe arată că firmele din Europa sunt convinse că reglementările pot stimula creșterea afacerilor și transformarea digitală, precum și creșterea încrederii consumatorilor în marcă. 55% din eșantionul sondajului consideră că orientările privind confidențialitatea, cum ar fi GDPR, reprezintă un punct de plecare pentru îmbunătățirea organizării corporațiilor. În plus, companiile implicate în cercetarea Ricoh susțin că cerințele de reglementare sunt direct legate de unele metrici cheie pentru succesul afacerii: eficiența, siguranța și încrederea consumatorilor.

Transformarea digitală pornește de la reglementări

Datorită tehnologiilor, reglementările pot deveni punctul de plecare pentru transformarea digitală. Volume mari de hârtie circulă frecvent în departamentele care gestionează conformitatea, care trebuie apoi arhivate. În ultimii ani, însă, digitalizarea transformă procesele prin introducerea unei eficiențe organizaționale mai mari, care, începând de la respectarea reglementărilor, poate fi extinsă la toate departamentele corporative. Tehnologiile sunt, prin urmare, subiectul atenției: cercetarea Ricoh arată, de asemenea, că 82% dintre companii investesc în inovarea IT, 66% considerând schimbările tehnologice drept o oportunitate mai degrabă decât o provocare.

Securitatea datelor creează un climat de încredere

66% dintre managerii europeni consideră că procesele digitalizate și automatizate facilitează dezvoltarea companiilor. Cu toate acestea, datele digitale sunt mai expuse riscurilor și amenințărilor. De aceea, siguranța trebuie să fie întotdeauna în prim plan, nu numai pentru a îndeplini cerințele de reglementare, ci și pentru că depinde supraviețuirea afacerii. În plus, încrederea clienților, a partenerilor și a părților interesate cu privire la o marcă crește dacă este în măsură să demonstreze că este capabilă să gestioneze datele într-un mod controlat și sigur pentru a preveni pierderea informațiilor și utilizarea ilegală sau altfel incorectă.

sursa:https://www.ricoh.it/