Primaria Oradea va sanctiona Asociatiile de Proprietari care nu ingrijesc spatiile verzi din jurul blocurilor

Primăria Oradea a predat către asociațiile de proprietari spațiile verzi care aparțin domeniului public din cadrul cvartalelor de locuit. De-a lungul anilor, Primăria Oradea a amenajat mai multe spații de parcare, zone verzi, spații de joacă și agrement pentru a veni în întâmpinarea nevoilor cetățenilor și a conferi un aspect îngrijit cartierelor orașului. În același sens, Primăria Oradea a solicitat asociațiilor de proprietari să contribuie la îngrijirea spațiilor verzi aferente codomeniilor și la menținerea curățeniei acestora. În cazul neîncheierii protocoalelor, asociația de proprietari poate fi sancționată contravențional de către Poliția Locală cu o amendă cuprinsă între 2000 – 2500 lei.

Din 840 de asociații s-au încheiat protocoale cu 821

Astfel, din totalul de 840 de asociații de proprietari înscrise în baza de date a municipiului cu 821 au fost deja încheiate protocoale, 4 asociații au refuzat semnarea protocolului, iar 15 deși au fost contactate nu au reușit din diverse motive să se prezinte în termenul prevăzut pentru încheierea protocoalelor. În acest caz, Compartimentul Spații Verzi din cadrul Direcției Tehnice din Primăria Oradea va transmite către asociațiile de proprietari care nu s-au prezentat încă pentru semnarea protocolului, o adresă prin care le sunt aduse la cunoștință prevederile HCL nr. 873/2018 în cazul refuzului protocolului, acordându-se și un termen de 10 zile în care asociațile se mai pot prezenta pentru semnare.

Regulamentul prevede standarde clare privind întreținerea spațiilor verzi

Conform „Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situate în intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiului Oradea”, asociația de proprietari trebuie să execute în perioada aprilie – octombrie, respectiv în perioada 1 – 15 a fiecărei luni activitatea de cosit a ierbii de pe spațiul încredințat spre întreținere prin protocol. În acest sens, după data de 16 a fiecărei luni, Poliția Locală va efectua verificări privind realizarea acestei obligații de către fiecare asociație. Amenzile pentru asociațiile care nu își vor îndeplini această obligație sunt cuprinse între 1000 – 2500 lei.

Regulamentul cuprinde niște standarde clare privind întreținerea suprafețelor, respectiv standarde de gazon, ceea ce presupune 6 cosiri pe an, câte una pe lună în intervalul aprilie-octombrie, în primele două săptămâni ale lunii. De asemenea, regulamentul stabilește și explică modul în care sunt întreținute spațiile de la limita terenurilor agricole până la șanțul drumurilor la intrările în oraș, această prevedere fiind coroborată cu legislația privind combaterea ambroziei, în așa fel încât aceste spații și orice teren agricol necultivat să fie tuns de două ori pe an, în luna mai și în luna august.