Păstrarea datelor pentru a combate criminalitatea: Consiliul Europei adoptă concluzii

Consiliul  Europei a adoptat concluzii privind calea de urmat în ceea ce privește păstrarea datelor din comunicațiile electronice în scopul combaterii criminalității. Consiliul a constatat că păstrarea datelor constituie un instrument esențial pentru investigarea eficace a infracțiunilor grave, dar a cărui utilizare ar trebui să fie ghidată de necesitatea de a proteja drepturile și libertățile fundamentale.

Consiliul a însărcinat Comisia să colecteze informații suplimentare și să organizeze consultări specifice, ca parte a unui studiu cuprinzător cu privire la posibile soluții pentru păstrarea datelor, inclusiv luarea în considerare a unei viitoare inițiative legislative.
Concluzii privind păstrarea datelor în scopul combaterii criminalității, 27 mai 2019

Context
Pentru a combate criminalitatea în mod eficace în prezent, este important ca prestatorii de servicii să păstreze anumite date, pe lângă cele colectate strict în scopurile lor comerciale, care să poată fi divulgate în anumite condiții stricte în scopul combaterii criminalității. Cu toate acestea, păstrarea datelor poate încălca drepturile fundamentale individuale, în special drepturile la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal, astfel cum a interpretat Curtea de Justiție. În cauzele Digital Rights Ireland din 2014 și TELE2 din 2016, CJUE a interzis UE și statelor sale membre să stabilească dispoziții care ar implica păstrarea generală și aleatorie de date.

Toate dezbaterile pe această temă sunt, așadar, ghidate de importanța furnizării unor instrumente eficace de combatere a criminalității, pe de o parte, și de necesitatea de a respecta drepturile fundamentale, în special drepturile la viață privată, la protecția datelor cu caracter personal, la nediscriminare și prezumția de nevinovăție, pe de altă parte.