Ministrul Petre Daea va prezida la Luxemburg ultimul Consiliu AgriFish

Marţi,18 iunie 2019 ministrul Petre Daea va conduce, la Luxemburg, lucrările reuniunii Consiliului Uniunii Europene Agricultură şi Pescuit.

Principalele teme aflate pe agenda Consiliului vizează deliberări legislative referitoare la Regulamentul privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEAMAP) – Abordare generală parţială, precum şi Raportul de progrese asupra Pachetului de reformă a PAC post-2020 (Regulamentul privind planurile strategice în domeniul PAC, Regulamentul orizontal,  Regulamentul privind Organizarea Comună a Pieţelor produselor agricole – OCP).

De asemenea, în cadrul Consiliului va avea loc un raport din partea Comisiei asupra situaţiei politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), această comunicare asigurând cadrul necesar în vederea aplicării principiilor Politicii Comune a Pescuitului. În acest context, Comisia va înainta propunerile cotelor de pescuit pentru 2020 în viitoarele regulamente şi se vor desfăşura schimburi de opinii despre activităţile de pescuit din 2020.

Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene asigură derularea procesului de negociere şi definitivare a poziţiei UE pentru armonizarea opiniilor statelor membre ale UE referitoare la oportunităţile de pescuit pentru 2020.