Ministerul Finanțelor Publice propune modificarea Codului de Procedură Fiscală

0
106

Ministerul Finanțelor Publice propune, în urma dialogului cu reprezentanții mediului de afaceri, modificarea Codului de Procedură Fiscală, pentru a reduce birocrația, a îmbunătăți claritatea textului de lege și a elimina interpretările, informează Mediafax.Printre măsurile propuse se numără: reglementarea expresă a faptului că un control fiscal efectuat de structurile ANAF sau structurile autorităților administrației publice locale poate consta și în acțiuni de prevenire și conformare, precum și flexibilizarea regulilor aplicabile în domeniul eșalonării la plată și a regulilor privind plata în rate a bunurilor adjudecate.

Alte propuneri sunt introducerea posibilității garantării obligațiilor fiscale cu scrisoare de garanție emisă de instituțiile financiare nebancare; introducerea posibilității suspendării sau neînceperii executării silite, pe o perioadă limitată (45 de zile), când debitorul notifică organul fiscal despre intenția depunerii unei scrisori de garanție/polițe de asigurare de garanție; introducerea posibilității de a efectua plata creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, într-un singur cont unic, printr-un ordin de plată pentru Trezoreria Statului, față de două conturi unice în prezent;

Extinderea Spațiului Privat Virtual, serviciul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță, dezvoltat la nivelul MFP/ANAF și pentru alte instituții/autorități publice este altă măsură.

Durata inspecției fiscale poate fi redusă, prin crearea posibilității organului fiscal de a selecta, pentru efectuarea inspecției, perioadele fiscale care prezintă risc fiscal.

Fiscul poate organiza licitații prin mijloace electronice pentru eficientizarea valorificării bunurilor sechestrate, alături de simplificarea procedurii de verificare a situației fiscale personale. Alte măsuri sunt suspendarea executării actului administrativ fiscal prin care s-au stabilit obligații fiscale principale, care are efect şi asupra actului administrativ prin care s-au individualizat obligațiile accesorii (accesorium sequitur principale); interdicția instituirii măsurilor asigurătorii la debitorii aflați în procedura insolvenței; clarificarea unor termene și modalități de comunicare prin mijloace electronice.

Aceste măsuri, și multe altele propuse în proiect vor contribui la îmbunătățirea echilibrului în relația dintre contribuabili și organele fiscale în vederea creșterii încrederii în sistemul fiscal, creșterea gradului de conformare a contribuabililor și sporirea eficienței activității de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor arată ministerul

Specialiștii MFP au desfășurat consultări cu reprezentanții Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, Asociației Române a Băncilor, Autorității de Supraveghere Financiară, Uniunii Naționale a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări din România, Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, Patronatului Creditului IFN, EFI Garant Group IFN SA.

Proiectul de ordonanță Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală este publicat la rubrica Transparență decizională, iar sugestii pot fi transmise la adresa publicinfo@mfinante.gov.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here