Master plan pentru gestionarea integrata a deseurilor pentru capitala

“De astăzi, Capitala are un Master plan pentru gestionarea integrată a deşeurilor. Pentru Bucureşti, principiul colectării selective trebuie să devină lege” a declarat Primarul General, Gabriela Firea.

Planul prevede şi o serie de investiţii prioritare, printre care instalaţia de valorificare a deşeurilor municipale – proces în urma căruia va rezulta curent electric şi energie termică pentru Capitală
Astăzi s- a propus în şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti proiectul de hotărâre privind Master planul pentru sistemul de management integrat al deşeurilor. Proiectul a fost aprobat cu 31 de voturi “pentru”, 13 abţineri şi 4 voturi “împotrivă”.

Primarul General, Gabriela Firea: “De astăzi, Capitala are un Master plan pentru gestionarea integrată a deşeurilor, proiect care se înscrie în eforturile noastre pentru a avea un mediu mai curat, mai sănătos. Este un document programatic care ar fi trebuit votat cu mulţi ani în urmă şi avem, în sfârşit, această strategie armonizată cu cele şase primării de sector, ştim care este situaţia actuală şi care sunt ţintele.

Planul prevede şi o listă de investiţii prioritare, iar una dintre ele este instalaţia de tratare a deşeurilor municipale cu valorificare energetică, adică acea staţie care va permite ca din tratarea deşeurilor municipale să producem curent electric şi energie termică pentru Capitală. Având aprobat acest Master Plan, putem avansa cu următorii paşi pentru concretizarea acestei investiţii: studiul de fezabilitate, apoi proiectul tehnic plus execuţia.

Subliniez că este vorba despre o staţie de eficienţă energetică, aşa cum există deja doua în Viena, aşa cum există în principalele capitale europene şi care sub nicio formă nu poluează, dimpotrivă, ne ajută să punem punct acestui subiect atât de dificil al depozitării deşeurilor, care continuă să creeze probleme majorităţii cetăţenilor Municipiului Bucureşti.

Aşa cum ştiţi, legislaţia europeană reglementează foarte strict depozitele de deşeuri. Aici trebuie să ajungă doar ce nu se poate recicla şi valorifica, iar pentru noi, principiul colectării selective trebuie să devină lege, trebuie să devină o obligativitate. Prea multă vreme nu a fost luat în serios acest subiect în municipiul Bucureşti şi măcar noi avem datoria să-l tratăm cu maximă responsabilitate, să nu ajungem, aşa cum s-a întâmplat, din păcate, în alte capitale europene, o capitală a gunoaielor, dimpotrivă, să fim un oraş exemplu.”

Documentul conţine o analiză a situaţiei existente, soluţii aplicabile metodologia de lucru şi responsabilităţi pentru Primăria Capitalei, primăriile de sector, operatorii de salubritate, populaţie etc. În plan este prevăzut întregul flux de gestionare a deşeurilor pe raza Municipiului Bucureşti, precum şi etapele de implementare.

Conform Administratorului Public al Capitalei, Sorin Chiriţă, alte investiţii necesare pentru sistemul de management integrat al deşeurilor din Capitală se referă la realizarea a 2 biodigestoare şi a unei staţii de tratare mecano-biologică (MBT). Biodigestorul este instalaţia care prelucrează fracţia umedă a deşeurilor municipale, cu generarea de gaz metan, iar MBT – staţia care realizează tratarea deşeurilor uscate. Conform studiilor realizate pentru Master Plan, în Capitală se estimează 1 milion de tone de deşeuri – din care 500.000 vor fi colectate separat, iar restul vor intra în staţiile de tratare a deşeurilor. Cantităţile pe baza cărora s-a făcut studiul au fost colectate din teren, de la operatorii de salubrizare şi de la primăriile de sector – care au acest domeniu în atribuţii.

Investiţiile prioritare prevăzute în Master Plan sunt următoarele:

– instalaţii de digestie anaerobă

– instalaţie de tratare biologică a deşeurilor

– instalaţie de tratare termică a deşeurilor municipale cu valorificare energetică

– extinderea capacităţilor de depozitare

– extinderea sistemului de colectare separată a deşeurilor reciclabile şi a biodeşeurilor

Valoarea investiţiilor din cadrul Sistemului de management integrat al deşeurilor la nivelul Municipiului Bucureşti este estimată la 451,7 milioane euro.

Precizăm că, pentru a putea avea o abordare integrată a gestionării deşeurilor pe întreaga regiune Bucureşti-Ilfov, Primăria Capitalei este în prezent în proces de asociere cu sectoarele şi cu Judeţul Ifov, în acest domeniu.

Master Planul are la bază Planul naţional de gestionare a deşeurilor aprobat de Guvernul României prin HG nr. 942/2017 şi a parcurs procesul de consultare publică, înainte de a fi supus aprobării CGMB.

După aprobarea Master Planului putem avansa la următoarea etapă – elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea investiţiilor propuse, iar ulterior să facem paşii pentru accesarea fondurilor europene. Pentru finanţarea proiectelor care duc la reducerea numărului de depozite neconforme şi la creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România, în perioada de programare 2014-2020, funcţionează Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 Axa Prioritară 3.

sursa: comunicat de presă