Inovatii clujene pentru imbunatatirea traficului rutier

La Cluj a fost finalizat proiectul de cercetare MR – IOT – Platforma inteligentă pentru managementul traficului rutier (cod SMIS 116081), după cum se arată într-un comunicat de presă.

Implementarea soluției s-a desfășurat pe parcursul a doi ani (1 august 2017 – 31 iulie 2019), iar obiectivul general al proiectului îl constituie sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și sporirea utilizării, calităţii şi a accesului la tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor atât în mediul public, cât și în cel privat din România.

Valoarea totală a proiectului este 4,431,018.20 lei, din care asistență financiară nerambursabilă este de 3,306,743.00 lei (din care 2,810,731.55 lei din FEDR si 496,011.45 lei din bugetul național).

Produsul rezultat, numit TOSYS Traffic Optimization System, se adresează atât municipalităților și entităților guvernamentale centrale responsabile de aplicarea legii și reglementărilor în domeniul traficului, cât și operatorilor privați interesați de soluții flexibile și modulare pentru îmbunătățirea și automatizarea traficului rutier.

TOSYS se conectează la senzorii și echipamentele existente în trafic, colectează date de la acestea pe care le analizează și prelucrează pentru a le transforma în informații relevante, cu caracter predictiv, în timp real, referitoare la trafic și impactul acestuia în arii conexe. Principalele noutăți aduse de TOSYS sunt folosirea în colaborare a unor concepte informatice de actualitate, încă în faza de cercetare, precum IOT, Big Data și Cloud, modalitatea de distribuire a produsului în regim Cloud, dezvoltarea unui modul de tip API în cadrul platformei care poate comunica cu sisteme informatice deja implementate la clienți sau sisteme noi care se doresc a fi implementate.
Rezultatul așteptat în urma implementării proiectului îl reprezintă o platformă informatică inteligentă pentru managementul traficului rutier.

Drăgan și Asociații este o companie cu sediul în județul Cluj ce oferă servicii complete în tehnologia informației, design, dezvoltare, implementare și suport tehnic – aplicații web și mobile, soluții de e-guvernare, portaluri web și software customizat.

Proiectul MR – IOT – Platforma inteligentă pentru managementul traficului rutier a fost cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020– Axa prioritară 2 – „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru competitivitate economică” si a fost realizatr de Compania Drăgan și Asociații.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.