Initiativele romanesti inovatoare din domeniul dezvoltarii sustenabile vor fi premiate pentru al doilea an consecutiv, in cadrul concursului “Orasul durabil”

Ambasada Franţei în România, în parteneriat cu Business France şi Camera franceză de Comerţ şi Industrie din România (CCIFER) au lansat, într-o conferinţă de presă, a doua ediţie a concursului “Oraşul durabil”, deschis tuturor comunităţilor – judeţe, municipii, oraşe, comune – care premiază iniţiativele inovatoare din domeniul dezvoltării sustenabile.

Evenimentul a avut loc în prezenţa doamnei Michele Ramis, ambasadoarea Franţei în România, care a pus în evidenţă faptul că prima ediţie a concursului a pus în lumină importanţa pe care o acordă colectivităţile locale din România conceptului de “oraş durabil”, precum şi prezenţa din ce în ce mai importantă a acestui subiect în dezbaterile politice şi societale. În strânsă legătură cu provocările dezvoltării locale, noţiunea de “oraş durabil” contribuie pe de o parte la redefinirea oraşului ca structura care respectă mediul, şi pe de alta la o mai bună calitate a vieţii oferită cetăţenilor, precum şi la o reflecţie raţională asupra constrângerilor de mobilitate şi proximitate cu care se confruntă locuitorii şi autorităţile publice.

De asemenea, ambasadoarea Franţei a explicat că atât în Franţa, cât şi în România, problema tranziţiei ecologice este un subiect căruia i se acordă o atenţie deosebită. “Oraşul durabil” a devenit o prioritate pentru guvernul francez în urma acordurilor de la Paris din 12 noiembrie 2015, din cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice COP 21, în timp ce România a stabilit un cadru naţional pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (SDG).

La rândul său, domnul Alexandru Aldea, preşedintele juriului concursului, Decan al Facultăţii de Inginerie în Limbi Străine a Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti, a subliniat importanţa sprijinirii colectivităţilor teritoriale angrenate în această dinamică şi promovării soluţiilor în jurul conceptului de “oraş durabil”. De asemenea, domnia sa a vorbit despre importanţa parteneriatelor franco-române şi a schimbului de experienţă între cele două ţări.

Doamna Adriana Record, director executiv al Camerei Franceze de Comerţ, Industrie şi Agricultură în România (CCIFER), a explicat, la rândul său, că în 2019 tematica economiei circulare, regenerarea urbană şi avantajele competitive ale aglomerărilor urbane sunt oportunităţi care apropie experienţele româneşti de cele franceze, încurajând autorităţile locale româneşti sa participe la concursul “Oraşul durabil”.

La eveniment au fost prezente şi doamna Maria Dumitrescu şi doamna Andreea Nachila, reprezentante ale Consiliului Judeţean Prahova, care au detaliat proiectul de gestionare integrată a deşeurilor, pe care l-au înscris la prima ediţie a concursului “Oraşul durabil”, din 2018, şi care a fost desemnat câştigător la categoria “Apă, canalizare şi gestionarea deşeurilor”. Premiul a constat într-o vizită de studiu din Franţa, pentru a vedea alte exemple inovatoare în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă a comunităţilor, experienţă care a fost prezentată pe larg de cele două reprezentante ale administraţiei prahovene.

Pentru această a doua ediţie a concursului, Ambasada Franţei în România şi partenerii săi invită toate autorităţile locale din România să trimită, înainte de 29 martie 2019, proiectele deja finalizate sau în curs de finalizare, care ilustrează un pas important în dezvoltarea durabilă a comunităţii lor.

Proiectele câştigătoare vor fi selectate de un juriu format din opt experţi independenţi. Patru colectivităţi vor primi o diplomă care va onora demersurile lor iar cel mai inovator proiect dintre cele patru va primi un premiu special – o excursie de studiu într-o comunitate de referinţă parteneră din Franţa pentru a vedea alte exemple inovatoare în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă a comunităţilor.

Acest concurs îşi propune să pună în valoare iniţiativele pozitive ale colectivităţilor locale din România şi să le recompenseze pe cele mai implicate în dezvoltarea durabilă şi în lupta împotriva schimbărilor climatice pentru acţiunile lor în domeniile cheie care se circumscriu “oraşului durabil” : 1) gestionarea deşeurilor, eficacitate energetică şi economie circulară; 2) mobilitate urbană; 3) apă şi asanare; 4) reconversie urbană şi reabilitarea patrimoniului.

Proiectele prezentate trebuie să se înscrie într-o viziune puternică asupra durabilităţii, care să permită, pe termen lung, concilierea exigenţelor legate de mediul înconjurător şi a celor de dezvoltare economică şi socială. Juriul va evalua iniţiativele locale şi bunele practici care au permis o mai bună adaptare la schimbările climatice şi au avut un impact pozitiv asupra calităţii vieţii populaţiei.

Dosarul de candidatură va trebui să cuprindă alături de formularul de candidatură (în limba franceză sau în limba română) :
– o prezentare a colectivităţii locale (în limba franceză sau în limba română)
– o prezentare detaliată a proiectului (în limba franceză sau în limba română)
– un buget detaliat al proiectului

O comunitate locală poate depune mai multe dosare de candidatură cu condiţia ca acestea să se refere la categorii tematice diferite ale concursului. Toate detaliile despre acest concurs pot fi regăsite pe site-ul Ambasadei Franţei.