Guvernul a aprobat un proiect de reglementare a tele-muncii, prin care angajatul va putea lucra de acasă

Tele-salariatul va reduce costurile administrative pentru angajator

”Prin prezentul proiect de act normativ se va realiza flexibilizarea şi adaptarea relaţiilor de muncă la realităţile socio-economice actuale. Acestea sunt în raport cu evoluţia dinamică a pieţei muncii. Se vor stabili avantaje, atât pentru salariat, cât şi pentru angajator”, potrivit notei de fundamentare a proiectului de lege, informează News.

Astfel, pentru angajator se vor reduce costurile administrative în vederea închirierii spaţiilor, cheltuielile cu utilităţile, etc.

Acest sistem se aplică în domeniile de activitate în care este posibilă desfăşurarea activităţii în regim de tele-muncă. Aceasta este o ”formă de organizare a muncii în care o activitate care ar putea fi efectuată în cadrul locului de muncă organizat de angajator, se realizează de către un salariat, de la distanţă de această locaţie, în mod regulat şi voluntar, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau al unui act adiţional la acesta”.

În ceea ce îl priveşte pe salariat, avantajele constau în eliminarea costurilor de bani. De asemenea și costuri de timp cu deplasarea de la şi până la sediul angajatorului. Și, automat și libertatea alegerii locului de muncă şi valorificarea timpului de lucru. Toate acestea vor îmbunătăţi echilibrului între viaţa profesională şi cea personală.

Tele-munca – forma de organizare a muncii care vine cu avantaje atât pentru angajator cât şi pentru angajat

„Tele-muncă – forma de organizare a muncii în care o activitate care ar putea fi efectuată în cadrul locului de muncă organizat de angajator, se realizează de către un salariat, de la distanţă de această locaţie, în mod regulat şi voluntar, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau al unui act adiţional la acesta, cu respectarea condiţiilor cumulative ca activitatea să fie desfăşurată în afara oricărui loc de muncă organizat de angajator, prin utilizarea unor mijloace aferente tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, cum ar fi internetul, telefonul inteligent, altele, ca activitatea în regim de teleworking să fie desfăşurată cel puţin o zi pe lună şi cu condiţia ca salariatul să-şi fi exprimat acordul cu această formă de organizare a muncii, prin semnarea contractului individual de muncă sau al unui act adiţional la acesta, după caz.

Tele-salariat – orice salariat care desfăşoară activitatea în condiţiile prevăzute la lit.a); Locurile desfăşurării activităţii de tele-muncă –acele locuri care pot fi utilizate de tele-salariat. Doar atunci când angajatorul şi-a exprimat acordul cu privire la utilizarea lor din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.”, potrivit proiectului de lege.

Refuzul salariatului de a consimţi la prestarea activităţii în regim de tele-muncă nu poate constitui motiv de sancţionare disciplinară. Tele-salariaţii organizează programul de lucru de comun acord cu angajatorul. De asemenea este interzisă efectuarea de ore suplimentare de către aceştia angajaţi. În plus, angajatorul este în drept să verifice activitatea tele-salariatului, în condiţiile stabilite prin contractul individual de muncă. Angajatorul va trebui să respecte regulamentului intern şi/sau contractului colectiv de muncă, se mai precizează în proiect.

Precizări suplimentare în contractul individual de muncă

Contractul individual de muncă va conţine câteva precizări suplimentare, faţă de contractul obişnuit:

  • precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de tele-muncă;
  • perioada şi/sau zilele în care se prestează activitatea de tele-muncă de către tele-salariat;
  • locul/locurile desfăşurării activităţii de tele-muncă, convenite de părţi;
  • intervalul orar în care se desfăşoară activitatea de tele-muncă. Se va desfășura în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea tele-salariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului;
  • modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă prestate de tele-salariat; responsabilităţile părţilor convenite în funcţie de locul/locurile desfăşurării activităţii de tele-muncă, inclusiv responsabilităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în conformitate cu prevederile art.8 şi art.9;
  • obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la locul desfăşurării activităţii de tele-muncă a materialelor pe care tele-salariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;
  • obligaţia angajatorului de a informa tele-sariatul cu privire la dispoziţiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi/sau regulamentul intern, în materia protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi obligaţia tele-salariatului de a respecta aceste prevederi;
  • măsurile pentru ca tele-salariatul să nu fie izolat de restul angajaţilor. Măsuri care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat.

Proiectul de act normativ aprobat de guvern urmează să fie trimis Parlamentului, spre a fi supus dezbaterii și adoptării.