Consiliul acordă mandat Comisiei pentru a negocia acorduri internaționale privind probele electronice în materie penală

Consiliul  Europei a adoptat astăzi două mandate prin care Comisia este autorizată, pe de o parte, să negocieze în numele UE un acord cu SUA care să faciliteze accesul la probele electronice în scopul cooperării judiciare în materie penală și, pe de altă parte, să participe la negocierile din cadrul Consiliului Europei cu privire la un al doilea protocol adițional la Convenția privind criminalitatea informatică.

În ambele cazuri, se urmărește facilitarea accesului la probele electronice, cum ar fi e-mailurile sau documentele aflate în cloud, pentru utilizarea lor în cadrul procedurilor penale. Dacă într-o etapă ulterioară negocierile vor fi încheiate cu succes, acordul și, respectiv, protocolul vor completa cadrul UE privind accesul la probele electronice, care este discutat în prezent de către instituțiile UE și în privința căruia Consiliul și-a adoptat poziția în decembrie 2018 și în martie 2019.

“Infractorii nu se opresc la frontierele Europei. În prezent, ei utilizează tehnologii rapide și moderne pentru a-și organiza activitățile ilegale și pentru a-și acoperi ulterior urmele. Multe dintre datele necesare pentru identificarea acestor infractori sunt stocate pe teritoriul SUA sau de către societăți din SUA. Un acord UE-SUA care să accelereze accesul autorităților noastre de aplicare a legii la probele electronice este, prin urmare, extrem de important. Acesta va transforma Europa într-un loc mai sigur, dar, în același timp, va trebui să asigure protecția datelor cetățenilor noștri și să respecte viața privată și drepturile procedurale ale acestora.”
Ana Birchall, ministrul justiției din România

În cadrul mandatelor de negociere, Consiliul a subliniat faptul că este necesar ca acordurile să fie compatibile cu legislația UE privind accesul la probele electronice, aflată în discuție în prezent. Consiliul a subliniat, de asemenea, că dorește să fie implicat îndeaproape în pregătirea și desfășurarea acestor negocieri.

Context

Acordul UE-SUA privind facilitarea accesului la probele electronice

Încheierea unui acord UE-SUA ar institui un cadru de cooperare cu SUA, inclusiv pentru cooperarea directă cu prestatorii de servicii. Acest lucru ar asigura accesul în timp util la probele electronice, reducând la 10 zile perioada necesară pentru furnizarea datelor solicitate, în timp ce, în prezent, acest proces durează în medie 10 luni. De asemenea, acordul ar asigura garanții solide pentru protecția drepturilor fundamentale.

În prezent, prestatorii de servicii stabiliți în SUA cooperează pe bază voluntară cu autoritățile europene de aplicare a legii și, în conformitate cu dreptul SUA, nu sunt întotdeauna autorizați să furnizeze în mod direct autorităților europene datele solicitate în urma unor cereri de acces la probe electronice.

Cel de al doilea protocol adițional la Convenția de la Budapesta

În septembrie 2017, Consiliul Europei s-a angajat să pregătească un al doilea protocol adițional la Convenția de la Budapesta privind criminalitatea informatică. Obiectivul protocolului este de a stabili dispoziții pentru un regim mai eficace și mai simplificat de asistență judiciară reciprocă, care să facă posibilă cooperarea directă cu prestatorii de servicii din alte state care sunt părți la convenție, precum și pentru extinderea perchezițiilor la nivel transfrontalier. În regimul în chestiune urmează să fie prevăzute garanții solide și cerințe de protecție a datelor. Avantajul unui astfel de acord este potențialul său de a fi aplicat la nivel mondial. În prezent, 63 de țări sunt părți la convenție, printre acestea numărându-se 26 de state membre.

Etapele următoare

Comisia ar trebui să înceapă în scurt timp negocierile cu autoritățile SUA. În ceea ce privește protocolul la Convenția de la Budapesta, negocierile între toate părțile sunt deja în curs de desfășurare.