Digital Assembly 2019 concluzii: trei initiative cheie pentru accelerarea transformarii digitale

Timp de două zile, la sfârșitul acestei săptămâni, a avut loc la București evenimentul Digital Assembly 2019, organizat de Comisia Europeană împreună cu Președinția română a Consiliului Uniunii Europene.  Discuțiile s-au axat pe măsurile care sunt necesare pentru a accelera transformarea digitală și pentru a menține competitivitatea UE la nivel mondial. Au fost prezentate trei inițiative cheie: în primul rând, o declarație comună din partea mai multor state membre care vor coopera în vederea creării unei infrastructuri de comunicații cuantice (QCI); în al doilea rând, adoptarea raportului final elaborat de Grupul operativ pentru economia digitală Uniune Europeană-Uniunea Africană, care cuprinde recomandări de politici și acțiuni concrete pentru consolidarea cooperării privind aspectele digitale între cele două continente și, în al treilea rând, o nouă facilitate de investiții pentru dezvoltarea startup-urilor digitale în Europa Centrală, de Est și de Sud-Est.

Comisarul pentru cooperare internațională și dezvoltare, Neven Mimica, a declarat: „Digitizarea reprezintă un factor-cheie pentru realizarea de progrese nu numai în Europa, ci și în Africa. De aceea colaborăm, în cadrul Alianței Africa-Europa, cu parteneri de pe ambele continente pentru a elabora politici care ne vor permite să valorificăm capacitatea tehnologiei de a stimula investițiile, de a crea locuri de muncă și de a contribui la dezvoltarea durabilă. Astăzi, recomandăm politici și acțiuni concrete menite să consolideze cooperarea digitală viitoare dintre Africa și Europa.”

Comisarul pentru economie digitală și societate digitală, Mariya Gabriel, a adăugat: „În ultimii ani am lucrat neobosit pentru a realiza progrese în ceea ce privește piața unică digitală, ceea ce a dus la realizări concrete de care se bucură cetățenii și întreprinderile din Europa. Alegând o abordare la nivelul UE, am demonstrat că aceasta este singura modalitate de a face față, împreună, provocărilor în continuă evoluție și de a realiza cu succes transformarea digitală. Digital Assembly este un eveniment-cheie în cadrul căruia discutăm viitoarele oportunități digitale și prioritățile politice în acest domeniu și ne vom reînnoi angajamentele întemeiate pe valorile noastre comune.”

O nouă rețea ultra-sigură de comunicații

Mai multe state membre ale UE își vor declara angajamentul de a colabora în vederea creării unei infrastructuri de comunicații cuantice (QCI) care va permite transmiterea și stocarea informațiilor și a datelor în condiții de deplină securitate, precum și integrarea tehnologiilor și a sistemelor cuantice în infrastructurile de comunicații convenționale. Prin urmare, aceasta va consolida capacitățile Europei în materie de securitate ciberneticătehnologii cuantice și competitivitate industrială, permițându-i să țină pasul cu concurenții săi la nivel mondial.

Adoptarea raportului privind parteneriatul Africa-Europa pentru economia digitală

Grupul operativ pentru economia digitală Uniunea Europeană-Uniunea Africană (DETF) va adopta raportul său care cuprinde recomandări de politici și acțiuni concrete pentru consolidarea cooperării privind aspectele digitale între cele două continente. DETF este unul dintre grupurile operative instituite ca parte a Alianței Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile.

Noua facilitate de investiții pentru dezvoltarea startup-urilor digitale în Europa Centrală, de Est și de Sud-Est

Comisia Europeană, împreună cu Banca Europeană de Investiții, Fondul European de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Mondială și Corporația Financiară Internațională, vor lansa Inițiativa pentru inovare digitală și dezvoltarea societăților digitale (DISI). Aceasta va fi prima facilitate de investiții regională care va viza în mod specific inovațiile digitale și dezvoltarea startup-urilor digitale în Europa Centrală, de Est și de Sud-Est.

În 2015, Comisia Europeană a adoptat Strategia privind piața unică digitală pentru a valorifica la maximum oportunitățile oferite de sectorul digital în Europa. După numai patru ani, cetățenii și societățile pot beneficia de 35 de noi drepturi și libertăți digitale, printre care se numără eliminarea tarifelor de roaming atunci când călătorim în străinătate, un nivel mai ridicat de securitate cibernetică și mai multe oportunități pentru a face cumpărături online la nivel transfrontalier.

Digital Assembly reprezintă o ocazie de a ne îndrepta privirea către viitor, în lumina propunerii Comisiei privind programul Europa digitală pentru perioada 2021-2027. Scopul acestui program este de a consolida capacitățile digitale strategice ale Europei, punând accentul în special pe super calcul, inteligența artificială, securitatea cibernetică și competențele digitale avansate, precum și de a asigura utilizarea pe scară largă a capacității digitale în întreaga economie și societate.