Comisia Europeană propune cel mai ambițios program de cercetare și inovare de până acum

Aproximativ două treimi din creșterea economică a Europei în ultimele decenii a fost determinată de inovare. Se așteaptă ca Horizon Europe (2021-2027) să genereze noi și mai multe cunoștințe și tehnologii, să promoveze excelența științifică și să aibă efecte pozitive asupra creșterii, comerțului și investițiilor, precum și asupra impactului semnificativ asupra mediului și social. Fiecare euro investit de program poate genera un randament de până la 11 euro din PIB pe parcursul a 25 de ani. Investițiile Uniunii în cercetare și inovare vor genera în mod direct un câștig estimat de până la 100 000 de locuri de muncă în activitățile de cercetare și inovare în faza de investiții.

Pentru următorul buget pe termen lung al UE 2021-2027, Comisia propune 100 de miliarde de euro pentru cercetare și inovare. Un nou program – Horizon Europe – se va baza pe realizările și succesul programului de cercetare și inovare precedent (Orizont 2020) și va menține UE în prim-planul cercetării și inovării globale. Horizon Europe este cel mai ambițios program de cercetare și inovare realizat vreodată.

Un Consiliu European pentru Inovare (EIC) pentru a ajuta UE să devină un prim factor în inovarea creatoare de piață: propunerea Comisiei va crea un ghișeu unic pentru a aduce cele mai promițătoare potențiale și tehnologii revoluționare de la laborator la aplicații de piață și pentru a ajuta cel mai mult inițiativele inovatoare și companiile își extind ideile. Noul CIC va ajuta la identificarea și finanțarea inovațiilor în mișcare rapidă și cu grad ridicat de risc, cu potențial puternic de a crea piețe complet noi. Acesta va oferi sprijin direct inovatorilor prin intermediul a două instrumente principale de finanțare, una pentru etapele timpurii și cealaltă pentru dezvoltarea și implementarea pieței. Acesta va completa Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT).

Noi misiuni de cercetare și inovare la nivelul UE care se concentrează pe provocările societale și pe competitivitatea industrială: În cadrul Horizon Europe, Comisia va lansa noi misiuni cu obiective îndrăznețe și ambițioase și cu o valoare adăugată europeană puternică care să abordeze problemele care afectează viața noastră de zi cu zi. Exemple ar putea varia de la lupta împotriva cancerului, la transportul curat sau la oceanele fără plastic. Aceste misiuni vor fi co-proiectate cu cetățenii, părțile interesate, Parlamentul European și statele membre.

Maximizarea potențialului de inovare în întreaga UE

Sprijinul va fi dublat pentru statele membre care rămân în urmă în eforturile lor de a valorifica la maximum potențialul lor național de cercetare și inovare. În plus, noile sinergii cu fondurile structurale și de coeziune vor facilita coordonarea și combinarea finanțării și vor ajuta regiunile să îmbrățișeze inovarea.

Alocarea bugetară propusă de 100 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027 include 97,6 miliarde EUR în cadrul programului Horizon Europe (3,5 miliarde de euro vor fi alocate în cadrul Fondului InvestEU) și 2,4 miliarde EUR pentru programul de cercetare și formare Euratom. Programul Euratom, care finanțează cercetarea și formarea privind siguranța nucleară, securitatea și protecția împotriva radiațiilor, va avea un accent sporit asupra aplicațiilor care nu sunt destinate energiei, cum ar fi asistența medicală și echipamentele medicale și va sprijini, de asemenea, mobilitatea cercetătorilor nucleari în cadrul proiectului Marie Skłodowska-Curie acţiuni.

Pasii urmatori


Un acord rapid privind bugetul general pe termen lung al UE și propunerile sale sectoriale este esențial pentru a se asigura că fondurile UE vor începe să obțină rezultate cât mai rapide la fața locului. Întârzierile ar forța mințile cele mai strălucite ale Europei să caute oportunități în altă parte. Acest lucru ar implica pierderea a mii de locuri de muncă în cercetare și va dăuna competitivității Europei. De la cercetarea fundamentală până la inovația de creare a pieței, progresele cheie, de ex. asistența medicală, acțiunile în domeniul climei, transportul ecologic și agricultura durabilă ar încetini; soluțiile pentru tratamentul cancerului, emisiile de gaze cu efect de seră, mașinile inteligente și dietele sănătoase ar fi amânate.

Un acord privind următorul buget pe termen lung în 2019 ar permite o tranziție fără întreruperi între actualul buget pe termen lung (2014-2020) și cel nou și ar asigura predictibilitatea și continuitatea finanțării în beneficiul tuturor.