Modificări pentru sistemul final de TVA în Uniunea Europeană, începând cu 2022. Potrivit propunerii, livrările intra-comunitare de bunuri între companii nu vor mai fi scutite de TVA.

TVA pentru comerțul intracomunitar cu bunuri se va plăti efectiv începând cu 1 iulie 2022, cu excepția cazurilor în care beneficiarul este o persoană impozabilă certificată, conform propunerii emise de Comisia Europeană pe 25 mai. Pe lângă combaterea fraudei de TVA, schimbarea regimului de TVA va aduce pe picior de egalitate achizițiile locale cu cele intra-unionale.

Noile reguli ar urma să intre în vigoare la 1 iulie 2022, ceea ce înseamnă că România va trebui să transpună modificările Directivei de TVA în legislația națională până pe 30 iunie 2022.

Pe 25 mai 2018, Comisia Europeană a publicat propunerea cu detaliile tehnice ale modificării sistemului de TVA unional pe care o anunțase în 2017. Aceasta completează revizuirea recent propusă a sistemului pentru a consolida lupta împotriva fraudei.
Potrivit propunerii, livrările intra-comunitare de bunuri între companii nu vor mai fi scutite de TVA. Aplicarea TVA comerțului transfrontalier ar trebui să reducă în mod considerabil evaziunea fiscală pe partea de TVA, în special evaziunea de tip carusel (MTIC – missing trader Intra Community fraud), se arată într-un raport al companiei Deloitte România.

Principalele amendamente propuse

Livrări intra-unionale

Propunerea Comisiei ar elimina actuala divizare a mișcărilor transfrontaliere de bunuri în două tranzacții distincte: o livrare intra-comunitară de bunuri scutită în statul din care pleacă bunurile și o achiziție intra-comunitară de bunuri taxabilă în statul de destinație al bunurilor.
Proiectul propune conceptul de livrări intra-unionale de bunuri, care implică o livrare de bunuri cu transport transfrontalier, realizat de către o persoană taxabilă pentru altă persoană impozabilă sau pentru o persoană juridică neimpozabilă (e.g. autoritate publică sau holding).
Actualul plafon sub care livrările de bunuri către persoane juridice neimpozabile sau către persoane impozabile scutite sunt taxate în statul de destinație va fi eliminat, iar taxarea la destinație a acestor livrări ca livrări intra-unionale se va aplica în toate cazurile.

Conceptul de „persoană impozabilă certificată” (Certified Taxable Person – CTP)

Propunerea din octombrie 2017 a introdus conceptul de „persoană impozabilă certificată”. O companie stabilită in UE care desfășoară sau intenționează să desfășoare tranzacții transfrontaliere cu bunuri (vânzare sau cumpărare) poate aplica la autoritatea fiscală națională pentru a deveni CTP, demonstrând că îndeplinește anumite criterii prestabilite. Statele Membre vor recunoaște pe bază de reciprocitate statutul CTP.

Criteriile rămân neschimbate de la propunerea inițială, confirmând faptul că nici agenții economici stabiliți în afara UE, nici persoanele impozabile scutite sau persoanele juridice neimpozabile nu vor putea obține statutul de CTP.

Persoana obligată la plata TVA în cazul livrării de bunuri

Rămâne valabil principiul consacrat în legislația europeană în materie de TVA conform căruia vânzătorul trebuie să perceapă TVA cumpărătorilor, pe care îl va plăti mai departe Statului Membru în care se face taxarea. În cazul unei livrări intra-unionale, vânzătorul va trebui să încaseze TVA la cota aplicabilă în statul de destinație al bunurilor. Acest aspect va implica o sarcină administrativă suplimentară pentru operatorii economici care livrează în alte State Membre (determinarea cotei de TVA) și va avea un impact semnificativ pe fluxul de numerar, având în vedere că în prezent nu se percepe TVA pentru livrările intra-comunitare, fiind operațiuni scutite.
Atunci când cumpărătorul este o persoană impozabilă certificată, acesta va fi obligat la plata TVA prin mecanismul taxării inverse în toate situațiile în care furnizorul său nu este stabilit în statul de destinație al bunurilor. Taxarea inversă obligatorie nu se va aplica doar livrărilor intra-unionale, ci și livrărilor locale dacă furnizorul nu este stabilit în Statul Membru de taxare.
Pentru a obține un tratament TVA consistent bazat pe principiul eficienței colectării (mai puțin în cazul în care este implicată o CTP), Statele Membre nu vor mai putea aplica taxarea inversă pentru livrări locale de bunuri. Astfel, taxarea inversă locală (măsurile de simplificare locale) va fi armonizată cu regulile privind livrările transfrontaliere: pentru furnizorii care nu sunt stabiliți se va aplica mecanismul taxării inverse doar dacă beneficiarul este CTP. Taxarea inversă locală va putea fi aplicată în continuare la nivel național pentru prestările de servicii.
Această schimbare cu privire la obligația de plată a TVA pentru livrări locale realizate de către furnizori care nu sunt stabiliți ar putea avea un efect pozitiv în lanțurile de tranzacții unde toate persoanele care succed furnizorul inițial sunt CTP; astfel întregul lanț ar putea fi fără TVA, cum este ilustrat mai jos:

În situația de mai sus, când A transportă bunurile direct către D, toți participanții din lanțul de distribuție ar putea, conform noilor propuneri normative, să beneficieze de mecanismul taxării inverse pentru livrările efectuate.

Exigibilitatea TVA în cazul livrărilor intra-unionale

Exigibilitatea TVA în cazul livrărilor intra-unionale va urma aceeași reglementare cu cea aplicabilă în prezent pentru livrările și achizițiile intra-comunitare. Exigibilitatea TVA în cazul livrărilor între Statele Membre se naște în momentul emiterii facturii de către furnizor; factura ar trebui emisă înainte de a 15-a zi a lunii următoare celei în care livrarea a avut loc. Nu se datorează TVA pentru plăți în avans primite în legătură cu livrări intra-unionale. Dacă până la această dată nu este emisă nicio factură, TVA devine exigibilă în a 15-a zi a lunii următoare celei în care s-a realizat livrarea.
Această abordare permite același timp de livrare pentru toate livrările intra-unionale, dar ar putea însemna că TVA inclusă în plățile în avans ar putea fi reținută de către furnizor până în momentul propriu zis al livrării.

Un singur portal online / Ghișeul Unic / One Stop Shop (OSS)

Conform declarației cu privire la sistemul definitiv de TVA inclus în propunerea din octombrie 2017, un sistem de raportare online va fi introdus pentru declararea, plata și deducerea TVA pentru toate tranzacțiile cu bunuri între companii (B2B) care operează în EU.
Actuala propunere descrie OSS în detaliu. OSS are potențialul de a redefini obligațiile de TVA pe care companiile le întâlnesc atunci când dezvoltă afaceri transfrontaliere.
Tehnic, OSS va fi o extensie a intra-EU OSS care se va aplica de la 1 ianuarie 2021 pentru declararea și plata vânzărilor la distanță („cross border B2C sales”), de către persoane impozabile din UE sau din afara UE. OSS va permite declararea operațiunilor cu bunuri și a TVA colectată, dar și TVA deductibilă aferentă prin intermediul unui singur portal gestionat in Statul Membru în care este stabilită compania. Pentru companiile din afara UE, acest portal va fi gestionat de Statul Membru unde își desemnează un intermediar pentru a beneficia de această schemă.

La o primă vedere, contribuabilii care aplică această schemă nu vor mai avea obligații de înregistrare și declarare a TVA în mai multe State Membre. Declararea TVA va fi limitată la (i) OSS pentru operațiunile intracomunitare cu bunuri taxabile și respectiv, (ii) decontul de TVA pentru restul operațiunilor, ambele raportări fiind depuse în Statul Membru de domiciliu.

Sistemul OSS va permite deducerea TVA suportată în străinătate. Totuși, deducerea va fi limitată la TVA din Statele Membre unde compania desfășoară (într-o anumită perioadă de timp) operațiuni impozabile declarate în OSS. Altfel, comerciantul va trebui să folosească metodele tradiționale pentru recuperarea TVA din străinătate.

Decontul de TVA OSS va trebui depus trimestrial. Prin excepție, comercianții cu cifra de afaceri din operațiuni intracomunitare ce depășește 2.500.000 euro vor trebui să depună acest decont lunar.

sursa: Deloitte Romania