Comisia Europeană a aprobat modificarea Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia

Comisia Europeană a aprobat modificarea Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia. În mod concret, aproape 10 milioane de euro sunt realocate în cadrul programului pentru a sprijini cele 2,4 milioane de locuitori din județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și din districtele vecine din Republica Serbia, prin îmbunătățirea serviciilor medicale, a celor de transport, prin sprijinirea schimburilor culturale sau a acțiunilor comune în direcția protejării mediului.

Printre altele, programul transfrontalier investește în două proiecte strategice, în domeniul transportului – obiectivul principal fiind acela de a repara infrastructura de navigație pe canalul Bega – și în domeniul sănătății, unde există o inițiativă comună a celor două țări, de luptă împotriva cancerului, cu scopul de a îmbunătăți diagnosticarea și tratarea tumorilor maligne.

Bugetul total al programului este de 88.124.999 de euro, din care 74.906.248 de euro reprezintă finanțare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene. În perioada 2014-2020, sunt finanțate proiecte pe 4 axe prioritare, în domeniile:

  • promovarea ocupării forței de muncă și serviciilor pentru o creștere favorabilă incluziunii,
  • protecția mediului și managementului riscurilor,
  • mobilitate sustenabilă și accesibilitate,
  • atractivitate pentru turism sustenabil.

Aria eligibilă a Programului este constituită din județele Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți (din România) și districtele Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski, Podunavski (din Republica Serbia). În cadrul primului apel au fost contractate 34 de proiecte (32 de proiecte normale și 2 proiecte strategice), în valoare de aproximativ 46,8 milioane de euro.

Comitetul Comun de Monitorizare al Programului, desfăşurat la sfârșitul lunii ianuarie a.c, a aprobat spre finanțare 33 de proiecte din cadrul celui de-al doilea apel pentru propuneri de proiecte, în valoare totală de aproximativ 20 de milioane de euro, și, în prezent, acestea sunt în etapa de contractare.

Persoanele interesate de cooperarea transfrontalieră finanțată de Uniunea Europeană în cadrul Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia pot obține mai multe informații accesând site-ul:  www.romania-serbia.net