200 de milioane de euro alocate in acest an proiectelor in infrastructura de irigatii

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va deschide săptămâna viitoare o nouă sesiune de primire de proiecte prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, pentru sub-măsura 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – componenta infrastructura de irigaţii.

Suma totală ce va fi disponibilă prin acest program este de 200 milioane de euro, iar depunerea se va efectua la nivel naţional. Alocarea publică a sub-măsurii este de 441 mil. euro, până în prezent fiind lansate două sesiuni de depunere proiecte la nivel naţional cu o alocare de 368 milioane euro şi una la nivelul zonei ITI Delta Dunării, cu o alocare de 7 milioane euro.

În cadrul sesiunilor deja lansate, au fost de puse un număr de 233 proiecte, fiind selectate un număr de 199 proiecte, în valoare de 195,8 milioane euro, şi contractate un număr de 192 proiecte, în valoare de 187,2 milioane euro.

Conducerea MADR a mai informat populaţia că beneficiarii eligibili în cadrul sesiunii vor fi organizaţii/federaţii ale utilizatorilor de apă înfiinţate în conformitate cu legislaţia în vigoare, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole.

Astfel, vor fi finanţate proiectele a căror valoare maximă eligibilă este de 1.000.000 Euro/proiect şi care vizează modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii, respectiv modernizarea sistemelor de irigaţii aferente staţiilor de punere sub presiune, inclusiv a clădirilor aferente acestora, precum şi racordarea la utilităţi, sistemele de contorizare a apei, inclusiv construcţia/modernizarea bazinelor de colectare şi stocare a apei de irigat.

Sumele disponibile pentru componenta infrastructură de irigaţii prin PNDR 2014-2020 vor putea fi utilizate de către organizaţiile şi federaţiile utilizatorilor de apă şi pentru achiziţia de echipamente de iriga, în limita unui procent de maximum 30% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Refacerea sistemului naţional de irigaţii constituie un obiectiv primordial al Programului de guvernare al PSD. Programul naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România (PNI), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/2016, cu modificările ulterioare, vizează adaptarea agriculturii la schimbările climatice şi reducerea efectelor acestora asupra producţiei agricole, în principal, dar şi asupra altor factori de mediu şi a populaţiei, prin reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii.

Obiectivul general al Programului vizează reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii, care va conduce la creşterea suprafeţei funcţionale din suprafaţa viabilă şi marginal viabilă economic pentru irigaţii la 70% în anul 2020 şi 90% în anul 2030, şi constă în reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din 88 de amenajări viabile aparţinând domeniului public al statului.

Sursa: comunicat de presa