Alexandru Petrescu, Ministrul Comunicațiilor, vrea modernizarea serviciilor publice, revizuirea legislației și noi proiecte de digitalizare

Primul eveniment important înscris în agenda PRES RO 2019 în domeniu digital a avut loc astăzi  la Iași. Au participat reprezentanți din domeniu din peste 13 țări, iar evenimentul a  constituit un bun prilej de a analiza ultimele realizări europene în domeniul guvernării electronice, precum și modalitățile prin care pot fi îmbunătățite calitatea și eficiența proceselor administrative și a serviciilor publice. Un alt scop a fost și acela de a promova cooperarea între domeniul politic, administrație, societatea civilă și cetățenii europeni prin intermediul tehnologiei informației.

Conferința a fost structurată pe trei subiecte cheie: Comunități conectate, Guvernare mobilă & interacțiunea digitală și Comunități reziliente și a cuprins dezbateri la nivel de experți cu privire la beneficiile și importanța conceptului de guvernare electronică la nivelul Uniunii Europene.

Alegerea Iașiului pentru organizarea acestui eveniment de anvergură nu a fost întâmplătoare, centrul urban fiind unul din cele mai vechi orașe din România, capitala și inima regiunii istorice Moldova, un important centru istoric, cultural, religios și de afaceri, care, de-a lungul timpului, a avut o contribuție importantă la dezvoltarea României.

”Când digitalizarea întâlnește administrațiile publice, atât centrale, cât și locale, printr-o compatibilizare optimă în beneficiul cetățenilor, definim practic conceptul de e-Guvernare. Consider ca o e-Guvernare bine implementată reprezintă  în termeni practici o guvernare transparentă, o guvernare eficientă și eficace – pe scurt, o guvernare bună, acesta fiind și dezideratul mandatului meu”, a declarat în discursul său de deschidere Alexandru Petrescu, Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

În ultimul deceniu, administrațiile publice din mai multe state membre ale UE, dar și din afara Uniunii, acumulează o multitudine de cunoștințe despre e-guvernare. ”Estonia, Spania și Portugalia, pentru a menționa doar trei state membre, toate au scoruri DESI cu mult peste medie în e-Guvernare și au fost foarte deschise pentru a ne ajuta. De exemplu, noi, în România, facem o analiză aprofundată a cadrului legal pentru serviciile publice, în vederea modernizării acesteia în raport cu standardele din 2020, permițând astfel o e-Guvernare fără probleme. Ca parte a acestui efort continuu, am fost foarte norocoși să cooperăm cu colegii noștri din Spania, pentru ceea ce s-a dovedit a fi un schimb de experiență foarte productiv. Sperăm că acest lucru se va materializa în revizuirea legislației și a noilor proiecte de digitalizare”, a menționat ministrul Alexandru Petrescu.

El a precizat că, în afară de activitatea organismelor UE și a statelor membre, au fost analizate îndeaproape și alte inițiative internaționale. ”Ca atare, am făcut eforturi pentru a aprofunda colaborarea cu țările Digital 9. În ceea ce privește grupul Digital 9, personal aș vrea să văd România ca membru contributor. Începând cu anul trecut, grupul are nouă membri, după cum sugerează noul nume, dintre care trei sunt state membre ale UE: Marea Britanie – un adevărat deschizător în e-guvernare, cu platforma lor GOV.UK, alături de Estonia, cu sistemul X-ROADS, și, mai recent, Portugalia. Acest lucru ne plasează într-o poziție bună pentru a asigura un transfer eficient de cunoștințe și schimb de experiențe pe care intenționăm să-l urmăm în curând, pe deplin”, a mai declarat ministrul.